Kalendár akcií

plenárna schôdza

19.10.2015 00:00
19.októbra 2015 sa uskutočnila plenárna schôdza RS. S poľutovaním musíme skonštatovať, že účasť bola veľmi nízka, zúčastnilo sa jej iba 34 rodičov hoci na škole sú žiaci z vyše 220 rodín (teda účasť okolo 15%). Zápisnicu a uznesenia (spolu s vyhodnotením rozpočtu za šk.rok 2014/15 a s finančným...

Jesenná brigáda

12.11.2011 09:00
Tak ako každú jeseň, aj tento rok sa uskutočnila jesenná brigáda, rodičov, žiakov, učiteľov a zamestnancov školy. Sobotné ráno bolo síce mrazivé, ale jasné a tak po deviatej hodine sa začali síce pomaly, ale isto schádzať brigádnici. Nakoniec jasné slnko ich pritiahlo úctyhodných asi 140 a tak...

Bernolácka olympiáda 2011

18.06.2011 09:00
Opäť po roku sa v sobotu 18.6.2011 ráno rozzvučala olympijská hymna, rozhorel olympijský oheň, predniesol olympijský sľub a žiaci prvého stupňa sa pustili do plnenia úloh na stanovištiach a žiaci druhého stupňa do športového zápolenia v rôznych športoch. A ako bolo? Čítajte v záložke Bernolácka...

jesenná brigáda rodičov, žiakov a zamestnancov školy

06.11.2010 09:00
V teplú a príjemnú novembrovú sobotu sa zišlo mnoho rodičov, žiakov aj zamestnancov školy a škôlky na jesennej brigáde. Vynášali a rozoberali sa staré skrinky, ale najmä sa zhrabávalo lístie. Nahrabalo sa ho  do dvoch plných kontajnerov a aj to bolo málo a tak v rohu areálu sa opäť zväčšila...

Plenárna schôdza

06.10.2010 17:00
Priebeh schôdze: Otvorenie plenárnej schôdze Správa o hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2009/2010 Informácia vedenia školy a JM Centra o legislatívnych zmenách vo financovaní školských zariadení...

Bernolácka olympiáda 2010

05.06.2010 09:00
Po mnohých daždivých dňoch sa prišlo aj slnko pozrieť na Bernolácku olympiádu 2010 a hoci sme mali pripravený aj mokrý variant olympiády, bez váhania sme mohli zvoliť ten suchý. Ráno po 9.hodine sa všetky triedne družstvá zhromaždili na trávniku za JM centrom – aj so svojimi kapitánmi,...

akádemia ku dňu matiek a majáles

28.05.2010 16:00
V tento rok sme sa spoločne s vedením školy rozhodli prvýkrát spojiť dohromady dve akcie - akadémiu ku dňu matiek, organizovanú školo a majáles pre rodičov, žiakov, ich príbuzných aj zamestnancov školy, organizovaný rodičovským spoločenstvom. Počasie nám mimoriadne prialo (na oblohe nebol ani...

zasadanie rodičovskej rady k pripravovaným akciám

05.05.2010 17:00
Zídení členovia rodičovskej rady sa zaoberazili organizačným zabezpečením majálesu, ktorý sa uskutočí po akadémii ku dňu matiek a bernoláckej olympiády. Zhromaždili sa posledné nápady, zosumarizoval sa podrobný program a rozdelili sa úlohy.

Jarná brigáda

24.04.2010 09:00
V sobotu 24.apríla sa za nádherného slnečného počasia zišlo mnoho ochotných rodičov, detí a zamestnancov školy, aby svojou prácou prispeli ku skrášleniu školského areálu. Hoci nás bolo viac ako sedemdesiat, robota sa našla pre každého. Čistili sme trávniky, strihali porasty, natierali preliezačky a...

zasadanie rodičovskej rady

21.04.2010 17:00
Na zasadnutí sa diskutovalo o rámcových otázkach organizačného zabezpečenia plánovaných akcií: akadémia ku dňu matiek + majáles (spoločná akcia školy-akadémia a rodičovského spoločenstva-majáles), Bernoláckej olympiády 2010 a pochodu do jedľovín (akcia školy, pri ktorej chce rodičovské spoločenstvo...

maľovanie tried

22.02.2010 15:00
Predprázdninový piatok a sobotu 19. a 20.2.2010 sa ďalší rodičia rozhodli reagovať na výzvu RS  a svojpomocne vymaľovali triedy svojich detí. Na prvom stupni sa maľovala III.B trieda. Niekoľko ochotných rodičov a p.učiteľka z tejto triedy v príjemnej atmosfére strávlili niekoľko hodín pri...

triedne rodičovské schôdzky

09.02.2010 16:00
 Odzneli na nich informácie z rodičovskej rady a informácie školy.

zasadanie rodičovskej rady

27.01.2010 16:30
Uskutočnilo sa v priestoroch JM centra a diskutovalo najmä o nasledovných témach: stav účtu rodičovského spoločenstva ku koncu roka 2009, informácia o možnostiach získania finančných prostriedkov z fondov EÚ - operačného programu regionálneho rozvija na investičné úpravy školy a...