Oznamy školskej jedálne

Webové stránky školskej jedálne

21.10.2015 10:42
Webová stránka jedálne: www.sjtomasikova1.sk/   Webová stránka pre nahlasovanie a odhlasovanie jedál: jedalen.ikelp.sk/  

Donáška ovocia a zeleniny do školy

02.11.2012 06:17
Stanovisko kompetentného orgánu na otázku možnosti nosenia stravy ( ovocia ) rodičov a cudzích osôb do MŠ si môžete stoahnuť TU

Stravné lístky a šeky na mesiac apríl 2012

28.03.2012 11:24
Oznam pre žiakov školy , ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Stravné lístky a šeky na mesiac apríl sa budú rozdávať 29. 3. doobeda v triedach , alebo aj pri obede v školskej jedálni, 29.3. a 30.3.2012. Platby za stravné a odhlášky sú zohľadnené do 28 . 3. 2012 vrátane. Číslo účtu jedálne je : 0352317976 / 0900 V.S. je každému pridelený ten istý na celé obdobie , kým bude žiakom školy. Prosím dodržiavajte V.S. nakoľko sa platby potom zle párujú a môže dôjsť k nedorozumeniam. Prihlásiť a odhlásiť žiaka priebežne počas mesiaca je možné telefonicky, sms ,osobne Mobil prevádzky školskej jedálne: 0905 606043 , 0940 600471- p. Petríková Tel.linka - kuchyňa: 4270284 email: sj.mito@marticonet.sk

Predpis stravného od 1.9. 2011 pre deti ZŠ s MŠ A. Bernoláka

05.09.2011 08:38
 V súvislosti s vydaním nových finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, ako aj so zvýšením nákladov školskej jedálne na mzdy, s tým  súvisiace odvody do poisťovní a neustáleho nárastu energií, opätovne  upravujeme výšku stravného.   Príspevok  na stravné žiaka , ktoré hradí mesto Martin z podielových daní pre účtovný rok 2011 sa mierne zvýšil, preto naša jedáleň po zohľadnení dotácií pristúpila k zníženiu ceny stravného pre dieťa za jeden obed oproti predchádzajúcemu obdobiu.   Cena po úprave je stanovená nasledovne:                                            Úhrada rodiča:   Žiaci ZŠ - 1 stupeň            ...

Audit v školskej jedálni

18.03.2011 08:32
V priebehu januára sa v našej školskej jedálni uskutočnil "Audit prevádzky".   Výsledky auditu dávam k dispozícii - v súbore formátu pdf (pre Acrobat Reader): Audit Skolskej jedálne.pdf (549,6 kB)   Zároveň ďakujem všetkým zainteresovaným, ( p. riaditeľovi ZŠ, pracovníkom školskej jedálne, pracovníkom stav.firiem, sponzorom školy), ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom podieľali (na väčších opravách elektrickej inštalácie, výmene strešnej krytiny na budove školskej jedálne,) na tom aby prevádzka školskej jedálne slúžila deťom školy, zamestnancom školy a osobám, ktoré sa u nás stravujú. Verím,  že  dobrý kredit našej školskej jedálne si udržíme naďalej.       Tomáš Jedinák     zriaďovateľ školskej jedálne     pri ZŠ s MŠ  A. Bernoláka     Tomášikova 1, 036 01  Martin

oznámenie k platbám - marec 2011

27.02.2011 00:00
Oznámenie k platbám za stravné za mesiac marec 2011   Všetky platby budú zohľadnené do  25.2.2011 vrátane, ktoré prišli na náš účet. Číslo nášho účtu je: 0352317976/0900   Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci.   Pripadné odhlášky (dochádzka na obed za február) budú zrealizované a započítané do 25.2.2011 ostatné prípadné odhlášky( 28.2.2011) budú započítane v nasledujúcom mesiaci. Celodenný poplatok za stravné je 1,78 €ur. Poldenný poplatok desiata +obed je 1,42 €ur. V mesiaci marec je 23 pracovných dní.   Pri každej platbe nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať. Po celé obdobie školského roka je v.s. rovnaký. Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom. Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.   Od roku 2011 nie je potrebné uhrádzať manipulačný...

Oznámenie k platbám za stravné január 2011

31.01.2011 22:01
 Oznámenie k platbám za stravné pre deti základnej školy.     Žiaci , ktorí sú prihlásení v školskej jedálni stravné lístky dostanú v jedálni spolu s platbou na príslušný mesiac . Tento mesiac február zloženky budú žiaci dostávať neskôr, nakoľko dochádza k úprave ceny stravného lístka a všetky platby za január treba zaevidovať v pôvodných starých cenách vykonať uzávierku mesiaca, aby odhlášky za január boli započítané a až tak sa môže vytlačiť nový predpis na február.   V predpise na február budú započítané odhlášky za celý január a zohľadnený je aj odber jedál vo všetkých predošlých mesiacov a platby za stravné, ktoré ste doposiaľ uhradili. ( Preplatky aj nedoplatky za predošlé obdobie). Na zloženkách bude V zostave je predpis stravného na mesiac február už v upravených cenách. K platbám už nie je nutné prirátať žiadnu sumu, všetky poplatky sú zahrnuté v cene stravného .   Všetky platby...

stravné od 1.2.2011

24.01.2011 22:06
 

Oznámenie k platbám za mesiac december 2010

28.11.2010 21:28
Všetky platby budú zohľadnené do  25.11. 2010 vrátane, ktoré prišli na náš účet. Číslo nášho účtu je: 0352317976/0900   Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci.   Prípadné odhlášky (dochádzka na obed za október) budú zrealizované a započítané do 26.11.2010 Platobné výmery (šeky )a lístky na obed budú vydávané od 29.11.2010 v jedálni deťom počas obeda. Družinárom dáme šeky p. vychovávateľke. Pri každej platbe nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať. Po celé obdobie školského roka je v.s. rovnaký. Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom. Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.   Za každú platbu si uplatňujeme manipulačný poplatok 20 Centov = 0,20 Eur Uvedenú sumu poplatku je potrebné pripočítať k predpisu platby.   To znamená predpísaná...

Oznámenie k platbám za stravné za mesiac október 2010

26.09.2010 19:00
Všetky platby budú zohľadnené do  26.9.2010 vrátane, ktoré prišli na náš účet. Číslo nášho účtu je: 0352317976/0900 Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci. Pripadné odhlášky (dochádzka na obed za september) budú zrealizované a započítané do 27.9.2010 ostatné odhlášky budú započítane v nasledujúcom mesiaci.  Pri každej platbe nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať. Po celé obdobie školského roka je v.s. rovnaký. Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom.Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.   Za každú platbu si uplatňujeme manipulačný poplatok 20 Centov = 0,20 Eur Uvedenú sumu poplatku je potrebné pripočítať k predpisu platby. To znamená predpísaná platba ............ + 0,20 Eur.   Ďakujeme za pochopenie.   Platby stravného na mesiac október pre...
1 | 2 >>