Finančné rozpočty rodičovského spoločenstva

Rozpočty schválené na plenárnych schôdzach si môžete stiahnuť tu:

pre školský rok 2010/2011 tu: Rozpočet RS 2010-11.xls (12 kB)

pre školský rok 2009/2010 tu: Rozpočet RS 2009-10.xls (12 kB)

 

Vyhodnotenie rozpočtov si môžete stiahnuť tu:

pre školský rok 2009/20010: Vyhodnotenie rozpočtu RS 2009-2010.jpg (134,4 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červený kruh už je premiestnený na vlajku