O nás

Sme Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka v Martine (škratka RS) , ktorá patrí do siete cirkevných-katolíckych škôl. Svoju činnosť zameriavame najmä na organizovanie akcií pre žiakov, rodičov, učiteľov a výpomoc škole. Zároveň sa snažíme o vzájomné spoznávanie a kontaktovanie sa rodičov navzájom, aby sa čo najlepšie naplnil termín z nášho názvu - spoločenstvo. Archív týchto akcií od školského roku 2009/10 s reportážami aj fotografiami nájdede na tejto našej webovej stránke.