Ako vznikla Bernolácka olympiáda.

V roku 2009 sa v hlavách niektorých rodičov z rodičovskej rady zrodil nápad spestriť oslavu Dńa detí (ktorá sa už tradične na tejto škole uskutočňovala formou výletu do Jedľovín) športovými a súťažnými aktivitami detí. Vzhľadom na špecifické záujmy žiakov prvého a druhého stupňa sa pre obe  kategórie zorganizovali iné aktivity. Od roku 2010 už Bernolácka olympiáda neuvádza priamo v súvise s oslavou dňa detí.

Čo je teda Bernolácka olympiáda?

Je to sobotňajšie športovo-súťažno-zábavné stretnutie žiakov (dokonca aj bývalých), ich rodičov, príbuzných, súrodencov a učiteľov, v ktorom:

- žiaci prvého stupňa absolvujú rôzne súťaže na stanovištiach (koľko tried-toľko stanovíšť). Triedy tvoria družstvá, ktoré sa spoločne  na každom stanovišti snažia dosiahnuť stanovenú métu (určený počet bodov resp. čas), za čo dostanú indíciu (slovo alebo písmeno), pomocou ktorých na záver musia určiť nejaké heslo (slovo alebo vetu). Ak sa im to podarí, dostanú ešte hádanku (mapu alebo reébus), ktorá ich dovedie k sladkému pokladu. Na stanovištiach sa zároveň získavajú body, triedy s najvyšším počtom bodom sú odmenené zlatými, striebornými a bronzovými medajlami. Navyše v priebehu týždňa pred olympiádou plnia každý deň nejaké prípravné a úlohy (voľba farby, mena, vlajky a kapitána družstva), ktoré sa bodujú a tieto body sa započítavajú do olympiády.

- žiaci druhého stupňa súťažia v športovom trojboji, t.j. zástupcovia tried zápolia vo viacerých športových disciplínach, každej triede sa započítajú výsledky z troch disciplín, v ktorých dosiahli najlepšie výsledky. Zároveň sa vyhodnocujú aj najlepšie družstvá resp. jednotlivci v jednotlivých disciplínach.

Ďalšie zaujímavosti o Bernoláckej olympiáde ...

- Pred olympiádou si žiaci (najmä z prvého, ale aj mnohí z druhého stupňa) vyberajú mená a farby svojich družstiev, vyrábajú zástavy a tabule.

- Na slánostnom úvodnom ceremoniáli (nástupe) nechýba ai olympijský sľub a oheň za zvukov olympijskej hymny.

- V posledných rokoch záver olympiády spestruje exibičný florbalový zápas niekoľkých hokejistov MHC Mountfield Martin s výberom školy.

- Chutnú bodku za olympiádou dáva každoročne guľáš od p.Jedináka v školskej jedálni.