Bernolácka olympiáda – 18.jún 2011
 
V minulom školskom roku sa konal prvý ročník BO, ktorý vďaka vašej účasti dopadol opäť výborne. V tomto roku nadväzujeme na prvý ročník a prinášame aj niektoré novinky. Nebudeme všetko prezrádzať. Dôležité informácie sa včas dozviete. Odporúčame najmä žiakom sledovať dianie na škole týždeň pred vypuknutím olympiády. Tak ako v prvom ročníku, tak aj tento rok, bude mať I. a II. stupeň oddelené súťaže. Novinkou tohto ročníka sú nové súťažné hry ako aj zaujímavé ceny pre víťazov obidvoch stupňov. Nechajte sa prekvapiť. Vyzývame všetkých žiakov (nielen I. stupňa), aby nezabudli zobrať so sebou na olympiádu aj svojich rodičov, prípadne starých rodičov či starších súrodencov. Prezradíme, že sa vám zídu. 
Občerstvenie bude zabezpečené. 
 
VÝZVA:
• Vyburcujte svoje triedne tímy k účasti na BO, nalaďte sa súťažne ale nezabúdajte pri tom na fair play a príďte všetci prežiť zábavné športové dopoludnie.
 
Ďalšie informácie budú postupne zverejňované na plagátoch a nástenkách, prípadne ich nájdete na webovej stránke Rodičovského spoločenstva. 
 
 
 
Výbor Rodičovského spoločenstva ĎAKUJE vedeniu školy, JM Centru, Školskej jedálni, sponzorom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri organizácii a technickom zabezpečení týchto podujatí.
(Ak sa chcete pridať k realizačnému tímu alebo sponzorsky podporiť tieto akcie, napíšte nám na našu e-mailovú adresu alebo kontaktujte vášho triedneho dôverníka, prípadne nechajte kontakt na vás u pani tajomníčkyEvky Gajňákovej. Ďakujeme!)
Naše ĎAKUJEM patrí každému, kto prijme pozvanie a svojou účasťou odmení obetavú prácu organizátorov a účinkujúcich.
TEŠÍME SA NA VÁS !