Stanovy občianského združenia

Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka

Na plenárnom zasadnutí RS dňa 4.10.2012 boli schválené (a následne zaregistrované na MV SR) nové stanovy nášho združenia. v ktorých sa najmä:

- upravuje názov podľa presného názvu školy,

- upravujú a upresňujú sa podmienky členstva, práva a povinosti vyplývajúce z členstva.

Tu si ich môžete prehliadnuť resp. stiahnuť:

Stanovy RS.pdf