Rodičovská rada - školský rok 2015/2016

Na plenárnej schôdzi 19.októbra 2015 sa odhlasovalo zloženie orgánov RS:

 

Výbor Rodičovskej rady RS:

Predseda: Lenka Jurečeková

Podpredseda: Miroslav Romančík

Ekonóm: Mária Fapšová 

 

Rodičovská rada RS - členovia t.j. zástupcovia tried (triedni dôverníci) :

I.A  Hargašová Ľubica, Kötelešová Zuzana

I.B  Súkeníková Monika, Sýkorová Katarína

II.A  Klencová Slávka, Gémešová Michaela

II.B  Lucia Maťovčíková, Zuzana Révayová

III.A  Slavomíra Holubjaková, Mária Bosíni, Lenka Jurečeková

III.B  Lenka Malčáková, Marianna Velochová

IV.A  Slávka Klencová, Martin Bobek

IV. B  Jozef Oravec, Miroslav Romančík

V.A  Carmen Brňáková, Dušan Adamčák

V. B  Katarína Fryštyková, Eva Chlupová

VI.A  Margita Gaálová, Andrea Jelšíková

VI. B  Blanka Olasová, Marta Veselková 

VII.A  Anna Macková, Zuzana Révayová

VII. B  Martina Hájková, Magdaléna Siekelová

VIII.A  Anna Kubalová, Richard Šuška

VIII.B  Iveta Chabadová, Miroslav Staňo

IX.A  Ľudovít Brňák, Richard Koyš

IX.B  Vladimír Fapšo, Zuzana Valachová

 

Mená sú uvádzané bez titulov, vzhľadom k tomu, že nie sme si istí, či u všetkých členov máme správne evidované tituly. Prosíme o pochopenie. Pokiaľ niekto nájde chybu vo svojom mene, resp. zistí chýbajúci alebo nepresný údaj - prosím napíšte návrh opravy do knihy návštev. Ďakujeme.