POZOR - V TOMTO ROKU JE NOVÝ  FORMULÁR na poukazovanie podielu z dane (preto prosím nepoužívajte staršie formuláre) pre zamestnancov, ktorý podávajú daňové priznanie prostredníctvom zamestnávateľa. Tu je na stiahnutie aktuálny formulár s predvyplnenými údajmi o našom rodičovskom spoločenstve :

Vyhlásenie o poukázaní podielovej dane 2015.pdf 

 

Naše rodičovské spoločenstvo sa aj v tomto roku uchádza o podiel dane vo výške 2% (resp. 1 alebo 3% - vysvetlenie v ďalšom texte) zo zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015. Vďaka vašej podpore v minulých rokoch sme mohli finančne prispieť na rôzne výchovno-vzdelávacie, športové a kultúrne aktivity organizované pre naše deti. Aby sme v takýchto aktivitách mohli pokračovať v podobnom rozsahu aj naďalej, prosíme Vás o poukázanie podielu dane nášmu Rodičovskému spoločenstvu. Nech Vás neodradí zdanilivá zložitosť pri ich poukázaní, ale vo vás zvíťazí vôľa prispiesť k dobrej veci. Všetky pokyny sú napísané tu nižšie.  Poukázanie podielu z dane nepredstavujú žiadne ďalšie výdavky - nezaplatíme ani cent navyše, ide iba o prerozdelenie časti dane, ktorú platíme tak či tak. Každému euru, ktoré nám venujete budeme radi a sľubujeme, že bude zmysluplne využité. Pre tých, ktorí nevedia presne ako na to, ponúkame podrobný prehľad informácií a údajov, ktoré potrebujete na poukázanie tejto položky pre naše RS. ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

 

AKO TEDA NA TO?

Spôsoby poukázania sa menia takmer každý rok, preto je potrebné každý rok si všetko zistiť znova.  Spôsob poukázania závisí aj od toho, či ste fyzická osoba resp. zamestnanec alebo právnická osoba a či máte jedno alebo viac zamestnaní. Tu je kompletný popis spôsobu poukazovania pre všetky typy platiteľov dane:

1. STE  ZAMESTNANEC A MÁTE PRÍJEM IBA OD JEDNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA

 1. Do 15.02.2016 ste  mali požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň treba požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatením dane z  prijímov zo závislej činnosti - zaškrtnutím políčka na žiadosti). Ak ste toto políčko nezaškrtli alebo si nie ste istý či ste ho zaškrtli, obráťte sa na účtareň vášho zamestnávateľa a opýtajte sa. Myslím, že toto potvrdenie je možné vystaviť aj dodatočne, aj ak ste oň v žiadosti nepožiadali.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítaťpotebnú sumu na poukázanie. Sú dve možnosti aké percento sa môže poukázať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky neodpracovali aspoň 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €, inak nemôžete poukázať podiel z dane.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali. Suma na poukázanie musí byť minimálne 3€, inak nemôžete poukázať podiel z dane.
 3. Počkajte, kým Vám zamestnávateľ zašle ročné vyúčtovanie daní a požadované Potvdrenie o zaplatení dane ...
 4. Ak chcete poukázať tento podiel z dane nášmu RS, stiahnite a vytlačte si tlačivo z nasledujúceho odkazu::

  Vyhlásenie o poukázaní podielovej dane 2015.pdf 

  Údaje RS sú už predvyplnené, doplňte zvyšné úpožadované údaje podľa pokynov na tlačive a vpíšte sumu, ktorú si sami vypočítate  z potvrdenia o zaplatení dane podľa pokynov na formulároch.
 5. POZOR: Tento rok prvýkrát je možné aby sa prijímateľ dozvedel kto mu poukázal podiel dane. Na to ale musíte dať súhlas zaškrtnutím vo štvorčeku na spodu formulára. Prijímateľ sa v takom prípade dozvie vaše meno a adresu, ale neoznámi sa mu suma, ktorú ste poukázali.
 6. Do 30.apríla 2016 doručte (osobne, poštou alebo dá sa aj po niekom) na daňový úrad podľa miesta bydliska:
      1. Vyhlásenie o poukázaní podielovej dane z prijímov fyzickej osoby podľa ....
      2. Potvrdenie o zaplatením dane z  prijímov zo závislej činnosti (od zamestnávateľa)
      3. Iba v prípade ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť (t.j. poukazujete až 3%)  aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
  dobrovoľníckej činnosti (od príslušnej organizácie

  Poznámk pre tých čo spadajú pod martinskú pobočku daňového úradu - vyhlásenie sa teraz  podáva na podateľni hneď v prvých dverách vpravo po vstupe do budovy. Je dobré nenechávať si to na poslednú chvíľu, potom sú tam dlhé rady. Vo všeobecnosti to však ide rýchlo aj pri dlhých radoch -  ak väčšina ľudí v rade podáva iba to tieto tlačivá.
 7. Je možné si nepovinne nechať na daňovom úrade potvrdiť odovzdanie Vyhlásenia - existuje na to špeciálny formulár, ktorý si stiahnete, vyplníte a vytlačíte a daňový úrad ho pri osobnom podaní vyhlásenia potvrdí - praticky to však nemá veľký význam, keďže poukázanie je dobrovoľné a jeho podanie nemusíte nikomu dokladovať.
 
2. STE  ZAMESTNANEC A MÁTE PRÍJEM OD VIACERÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV ALEBO STE FYZICKÁ OSOBA-PODNIKATEĽ ALEBO STE PRÁVNICKÁ OSOBA
 

V takom prípade si sami podávate daňové priznanie (do 31.3.2016 - pokiaľ nemáte odklad), a v rámci neho je jeden oddiel, v ktorom sú kolonky na poukázanie podielu z daní. 

a) ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá má príjem len zo závislej činnosti (zamestnanec) od viacerých zamestnávateľov a teda si sami podávate daňové priznanie  – vypisujete  DAŇOVOM PRIZNANÍ FO TYP : A. Údaje o poukázaní podielu dane sú v oddieli VIII. Platí to isé ako pre bod 1: môžete poukázať2% alebo 3% a minimálna suma pre poukázanie je 3€.

a) ste FYZICKÁ OSOBA – podnikateľ a teda si sami podávate daňové priznanie  – vypisujete  DAŇOVÉ PRIZNANIE FO TYP : B. Údaje o poukázaní podielu dane sú v oddieli XII. Platí to isé ako pre bod 1: môžete poukázať2% alebo 3% a minimálna suma pre poukázanie je 3€.

c) ste PRÁVNICKÁ OSOBA a teda si sami podávate daňové priznanie  – vypisujete  DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICEJ OSOBY . V takomto prípade môžete poukázať 1% alebo 2%. Zároveň môžete sumu poukázať aj viacerým príjemcom (teda vypočítanú celkovú sumu rozdeliť medzi vicerých prímateľov). Údaje o nich sú v časti IV resp. v prílohe k časti IV. Každému jednému príjímateľovi je nutné poukázať minimálne 8€. Či môžete poukázať 1% alebo 2% určujú tieto pravidlá:

- ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
- ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)  

 

Kto si podáva daňové priznanie sám a teda sám bude do tlačiva vypisovať potrebné údaje  - pre naše RS je potrebné ich vypísať PRESNE takto:

Obchodné meno (Názov): Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 37814281

Sídlo - ulica: Tomášikova 

Súpisné/orientačné číslo:  4038/1

Obec: Martin

PSČ: 03601 

 

Pokiaľ si ale vypňlňujete daňové priznanie sami doporučujeme jeho vyplnenie formou interaktívnych formulárov, ktoré môžete nájsť dnes už na viacerých miestach. Oficiálne tlačivá daňových priznaní sú aj na webových stránkach finančnej správy, priamo tu: 

www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/_danove-priznanie

alebo môžete použiť kvalitný spoľahlivý softvér napr. od firmy Kros a.s., ktorý si môžete stiahnuť na stránkach: www.kros.sk/danovepriznania a vypočíta vám všetky potrebné súčty a navyše kontroluje korektosť vyplnia väčšiny položiek.

 

Odpovede na všetky prípadné otázky vám dá oficiálna stránka, ktorá sa týka poukazovaniapodielu z dane www.rozhodni.sk alebo môžete kontaktovať aj nás na e-mailovej adrese vladoffff@gmail.com