školské rodinné karnevaly

V rokoch 2011-2013 sa konali tri školské rodinné karnevaly pre žiakov 1.stupňa, ktorých hlavným organizátorom sa stalo RS. Na rozdiel od predošlých rokov sa konali v sobotu, aby sa mohli rodičia zapojiť vo väčšej miere - prísť spolu s deťmi a zabezpečovať priebeh karnevalu a niesli názve "školské", keďže sa konali v škole a pre žiakov školy ale aj "rodinné", keďže myšlienkou bolo aktívne zapojiť do karnevalu celé rodinny (najmä formou rodinných masiek). Nápad usporiadať karneval v sobotu aj s väčším zapojením rodičov nebol úplne nový, takéto karnevaly sa už na škole v minulosti konali. V roku 2011 sa takáto víkendová forma s aktívnou účasťou celých rodín obnovila najmä z dôvodu a pri príležitosti osláv 20.výročia založenia školy. Keďže takáto forma mala pozitívne ohlasy, rodičovské spoločenstvo sa v spolupráci so školou a JMS rozhodlo usporiatať karneval podobným spôsobom aj v roku 2012 a 2013. A čo a ako na týchto karnevaloch bolo (reportáže, výsledky súťaží, fotky, videá, postrehy, ...) si môžete pozrieť na samostatných podstránkach KARNEVAL 2011, KARNEVAL 2012 a KARNEVAL 2013.

Karneval v roku 2014 pre prvostupniarov sa konal opäť ako výlučne školský (počas vyučovania v pracovný deň). A čo ďalšie roky? Myšlienka na pokračovanie v rodinných karnevaloch je stále otvorená a živá, všetko ale záleží od okolností, dohody a spolupráce školy a RS a v neposlednom rade aj od ochoty primeraného počtu rodičov podujať sa na zorganizovanie takejto akcie.

AKTUÁLNA INFORMÁCIA:

V šk.roku 25.výročia založenia školy (2015/16) sa opäť plánuje ďalší, od roku 2009 v poradí už štvrtý rodinný karneval, ktorý sa uskutoční (pokiaľ sa níč nezmení) v niektorú aprílovú sobotu roku 2016.

 

Podrobné reportáže z jednotlivých karnevaloch nájdete na samostatných podstránkach s rokom, v ktorom sa karneval konal.