Zaujímavé odkazy

Základná škola s materskou školu Antona Bernokáka v Martine  bernolaka.edupage.org/ - stránka školy, ktorú Vaše deti navštevujú.

Centrum voľného času Božej trváre  cvcbt.sk/ - CVČ kam môžu aj Vaše deti chodiť na krúžky a rôzne akcie a záujmové aktivity.

Farnosť Martin-mesto  www.fara.sk/martin/  - farnosť, do ktorej mnohí z Vás i Vaše deti patria.

Farnosť Marin-Sever  www.fara.sk/mtsever/  - farnosť, do ktorej mnohí z Vás i Vaše deti patria.

Farnosť Vrútky  www.fara.sk/vrutky/  - farnosť, do ktorej mnohí z Vás i Vaše deti patria.

Spevokol DaR (detí a rodičov) pri farnosti Martin-Sever  spevokoldar.szm.com/ - spevokol, ktorý vystupuje na rôznych podujatiach a v ktorom spievate resp. môžete spievať aj vy a vaše deti.