Maľovanie plota - DOMAĽOVANÉ !

Pri príležitosti 25.výročia školy sa naše Rodičovské spoločenstvo rozhdlo prispieť k skrášleniu areálu školy svojpomocným natretím plota, tak že plot sa rozdelil rovnomerne na toľko úsekov, koľko je v škole tried, a  rodičia príslušnej triedy budú zodpovedať za natrenie svojho úseku plota. Každý deň poobedea dve soboty (pokiaľ prialo počasie) bolo vidieť pri plote ochotných rodičov, žiakov i učiteľov pri čistení plota a natieraní základnou sivou alebo červenou farbou a potom pri natieraní vrchným náterom. Približne dvojtýždňové každoddené úsilie vyústilo v sobotu 30.apríla do domaľovanie celého plota, brán a bráničiek pri spoločnej brigáde. A ako bonus sa omaľovali aj nosné stĺpy pri telocvični a oplotenie bicyklovej klietky. Na čelnej a zadnej strane oplotenia sa striedajú bledozelené, žlté a oranžové úseky (pričom žltou a oranžovou sa natierali iba vnútorné tyčky v úsekoch) a bočné strany sú čisto tmavozelené. Stĺpiky brán sa natreli žiarivou žltou. No a nosné stĺpy striešky pri telocvični sú žlté, oranžové a červené. Spoločná brigády sa zakončila spoločným guľášom. Tak dúfajme že takýto krásny plot dlho vydrží.
 
Rozdelenie úsekov po triedach: Každá trieda má priradený úsek plota - 14 dielov (tam kde je v úseku aj brána resp. bránička je úsekov menej). Začiatok a koniec úsekov je označený farebnými viazacími prúžkami (červenými  a modrými), ktoré sú umiestnené nedaleko hraničného stĺpika úsekov z oboch strán. Pri hraniciach sú označené aj kriedou na múriku pod plotom z vnútornej strany názvy tried. Ku úseku patrí aj jeden hraničný stĺpik - ľavý pri pohľade z ulice. Pre jednoduchšie nájdenie úseku svojej triedy a pre prípad, že dážď zmyje označenie triedy na múriku, je rozdelenie úsekov znázornené farebne na tejto mapke (mapka nie je v mierke, preto sa môžu niektoré úseky na nej zdať kratšie a iné dlhšie):
Čo sa maľuje: všetky kovové časti plota, stĺpiky aj brány a bráničky cého plota (okrem brán na prednej strane a Jednej bráničky na zadnej strane. ktorá je nová resp. už natretá).
 
Náradie (drôtené kefy, špachtle. šmirgle, štetce, handry, ...), farby a ochranné kartóny sú v drevenej búde pri zadnom vchode od jedálne. Kľúč od tejto búdy je v telocvični, takže pýtať si ho môžete od každého, kto má prístup do telocvične (napr. upratovačky, šklolník, učitelia). Takisto má kľúč od búdy p.riaditeľ a niektorí zástupcovia rodičov, ktorí bývajú blízko školy (p.Romančík 0902 169 245, p.Brincka 0918 836 169, p.Klenca) majú kľúče od telocvične, kde je kľúč. Pri príchode do školy (pokiaľ už búda nie je otvorená) treba teda nájsť niekoho s uvedených pre otvorenie búdy. Ak by ste končili neskôr večer, treba sa osobne dohodnúť s niektorým s uvedených rodičov na spôsobe zamknutia búdy. Ak prídete iba na čistenie plota a máte vlastné náradie, budete nezávislí od odomknutia búdy.
 
Čas maľovania: Predstava je taká, že čistiť a maľovať sa bude ľubovoľný pracovný deň a v soboty - podľa počasia a vzájomnej dohody viacerých rodičov. Najlepšie sa je dohodnúť s triednym dôverníkom. Doporučujeme, tí ktorí môžu, nech prídu radšej počas týždňa, aby v sobotu neprišlo toľku ľudí, že nebude stačiť pripravené náradie a farby. Samozrejme každý môže prísťkedykoľvek aj sám, ale vo väčšom počte ide práca rýchlejšie aj zábavnejšie :)
 
Postup prác: Najskôr je treba plot zbaviť zbytkov pôvodného náteru pripravenými drôtenými kefami, špachtľami a šmirgľami. Potom sa vykoná základný náter - na to sú pripravené základná sivá a červená farba. Potom je potrebný počkať cca 24 hodín a vykoná sa prvý hlavný náter. Po zaschnutí sa vykonajú  ďalšie - vrchné nátery - mali by byť 1-2 podľa potreby.
 
Farebnosť: POZOR - OPRAVY TEXTU - ČERVENOU! Čelná aj zadná strana (tam kde je hlavný vchod a kde sú dve malé bráničky) budú maľovanané kombináciou troch farieb - zelená, žltá a oranžova. Farba úseku je určenená tak, že na úseku  sú uviazané farebné stužky. Ak sa ale stužka zamaľuje (to sa naozaj stalo, aj keď nad tým zastáva rozum) alebo sa po základnom nátere nauviazala späť, farbu úseku treba určiť podľa sytému striedania farieb na susedných už natretých úsekoch. Čelnú stranu budú maľovať triedy, kde sú rodičia už dlhšie zainteresovaný v prípravách a je medzi nimi dobrá komunikácia, čo je dôležité, aby čelná strana bola natretá naozaj reprezentatívne. Preto na čelnej strane nie je poradie tried v čísleno-abecednom poradí. Zvyšné triedy na bočných stranách už sú v tomto abecedno číselnom poradí.  Plot na ostatných stranách (teda okrem čelnej) -stĺpiky aj tyčky plota sa budú natierané vrchnou zelenou farbou. Tá sa bude miešať zo žltej a modrej - nebude si však miešať každý sám, ale budú to robiť jednotne určení rodičia tak, aby bola dopredu namiešaná v približne dostatočnom množstve na ďalšie dni. Pokiaľ by ste nenašli namiešanú zelenú farbu, obráťte sa na už spomínaných rodičov.
 
Ochrana pred znečistením: Aby sa neznečistilo farbami okolie plota (najmä chodníky) sú v búde pripravené kartónové pásy, ktoré prosím dávajte pri maľovaní pod úsek, ktorý práve maľujete.
 
Náter celého plotu by mal byť doikončený do soboty 30.apríla 2016, kedy je naplánovaná záverečná spoločná brigáda aj s guľášom (ak bude dobré počasie), kde by sa mali už iba kompletizovať práce.
 
PRIEBEH MAĽOVANIA:
(toto nie sú každodenné popisy postupu prác, iba opis stavu a priebehu v niekoľkých vybraných dňoch)
 
 
STREDA 13.apríla 2016
Už na druhý deň po "odštartovaní" akcie (rozposlaním lístkov rodičom) v stredu 13.apríla poobede som prechádzal okolo školy a pri hlavnej bráne už boli natreté prvé tri úseky plota triedy 4.A a kúsok ďalej mala 4.B namaľovaný úvodný diel plota. Pri zadnej strane už bola živá pracovná atmosféra, desiati rodičia a žiaci 3.A triedy práve natierali základnou farbou niekoľko dielov plota naraz (predsedníčka RS išla príkladom a maľovala tiež) a kúsok ďalej 3.B už mala naretých asi 8 dielov plota. Do akcie sa zapájú aj žiaci počas vyučovania (čistením plota), aby sa stiholo dokončiť natierania celého plotu do termínu, ktorý sme si stanovisli - koniec apríla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBOTA 16.apríla 2016
Aj v sobotu sa v školskom areále stretlo niekoľko skupín rodičov z viacerých tried a využili pekné počasie na čistenie aj maľovanie - najmä základnou farbou. Hoci z každej triedy prišlo iba pár rodičov, práce pekne pokročili, a poobede bolo natretých asi 36% úsekov plota základnou farbou a zopár úsekou aj vrchnou. A že maľovania plota sa zúčastňujú rodičia, žiaci a aj učitelia ukazuje táto fotka:
ŠTVRTOK 22.apríla 2016
Vo štvrtok 22.4 takmer všetky triedy už mali základnou farbou natrený celý, skoro celý alebo väčšinu plota. Mnohé triedy už začali aj vrchný náter a niektoré ho už majú aj hotový alebo skoro hotový. Iba asi dve triedy ešte nemajú ani žiadny základný náter. Dúfajme, že sa spamätajú a budú mať dobrý "finiš".
Vo štvrtok sa natieralo až do šera. Takto až do neskorého večer (okolo 19:30) natierali aktívnio rodičia:
 
PONDELOK 23.apríla 2016
Síce typické aprílové počasie spôsobilo, že práve nikto nenatieral, ale v piatok aj sobotu (hoci poobede už pršalo) sa určite interzívne maľovalo, keďže pondelok poobede je už plot takmer celý natretý. Na žiadnom úseku už nechýba základný náter a aspoň jeden vrchný náter sa už nachádza asi na 90% plota. Nuž, farby na niektorých úsekoch nie sú také, aké mali asi byť podľa rozvrhnutia farieb (čo na niektorých miestach pôsobí dosť divne), takže sa bude zrejme aj premaľovávať alebo sa niekde urobí "operatívna zmena".