8:30 - 8:45     Prezentácia - asfaltové ihrisko pri hlavnom vchode pred školou

8:45 - 9:10     Prekvapenie -  asfaltové ihrisko pri hlavnom vchode pred školou

9:10 - 9:15     Presun družstiev (tried) na futbalové ihrisko

9:15                  Oficiálny začiatok 2. ročníka BO

9:30 -13:30     Športové zápolenie a súťaže

13:30-14:00   Vyhodnotenie, obed a ukončenie BO

 

Prekvapenie -  2.stupeň potrebuje aspoň dvoch rodičov, alebo triedneho učiteľa

                    -  zaratúva sa do oficiálnej tabuľky trojboja ako 8 disciplína

 

Vedúci družstiev 2.stupňa : bývalí deviataci

 

- všetky potrebné informácie t.j. – čas začiatku a miesto súťaží, priebežné výsledky, ostatné info budú vyvesené a poskytnuté v hlavnom stane, kde sa budú zhromažďovať a na plátne zobrazovať všetky už známe výsledky
- časový harmonogram sa bude týkať iba veľkých športov (stolný tenis, futbal, prehadzovaná), malé športy absolvuje každá trieda podľa svojho časového harmonogramu, kedy bude mať voľno
- Miesta súťaží: presné pravidlá sa dozviete na mieste
• Prehadzovaná – telocvičňa – rozhodujú p. Mužila, p.Mužilová
• Futbal – trávnaté ihrisko vedľa telocvične – rozhodujú p.Babjak, p.???
• Stolný tenis – chodba prízemie II.stupňa – rozhoduje p.Zjavka
• Hod šípkami – výstražnou páskou opáskované miesto za JM centrom – p.Valachová
• Hod basket.loptou – telocvičňa – rozhoduje p.Krol, Krolová
• Kop do brány – asfaltové ihrisko za telocvičňou – rozhoduje p. Brňák
• Hokejové nájazdy – asfaltové ihrisko za telocvičňou – rozhoduje p. Brňák
- pohár a trofeje sú vystavené v hlavnom stane
- od 12:00 do 14:00 sa podáva v jedálni guláš – stravovanie podľa časového harmonogramu po triedach vyveseného v hlavnom stane
- všetky tieto informácie sa chodí pýtať nehrajúci kapitán poprípade jeho zástupca, ktorým je hráč č.1
- na jednotlivých športových stanoviskách rozhodca zapisuje na pripravené lístočky dosiahnuté výsledky dvojmo – jeden exemplár ostáva u rozhodcu, druhý zanesie hneď po skončení zápolenia jeden z hráčov(najlepšie hráč č.1) do hlavného stanu p.Valachovi na zapracovanie do tabuliek
- predpokladaný záver súťaženia 13:30 – 14.00, ktorý vyvrcholí odovzdávaním cien 
- rozdanie časových harmonogramov nehrajúcim kapitánom tried
- treba oznámiť prvé zápasy na jednotlivých športoviskách (dodáme v sobotu ráno)