zasadanie rodičovskej rady

21.04.2010 17:00

Na zasadnutí sa diskutovalo o rámcových otázkach organizačného zabezpečenia plánovaných akcií: akadémia ku dňu matiek + majáles (spoločná akcia školy-akadémia a rodičovského spoločenstva-majáles), Bernoláckej olympiády 2010 a pochodu do jedľovín (akcia školy, pri ktorej chce rodičovské spoločenstvo personálne pomôcť). Dohodlo sa, že ďalšie zasadnutie, na ktorom sa už budú riešiť konkrétne otázky zabezpečenia týchto akcií sa uskutoční 5.5.2010. O informáciách zo zasadnutia budú členovia rady informovať ostatných rodičov v rámci trištvteročných konzultácií resp.rodičovského združenia (rodičia tretiakov)