plenárna schôdza

19.10.2015 00:00

19.októbra 2015 sa uskutočnila plenárna schôdza RS. S poľutovaním musíme skonštatovať, že účasť bola veľmi nízka, zúčastnilo sa jej iba 34 rodičov hoci na škole sú žiaci z vyše 220 rodín (teda účasť okolo 15%).

Zápisnicu a uznesenia (spolu s vyhodnotením rozpočtu za šk.rok 2014/15 a s finančným rozpočtom na šk.rok 2015/16 si môžete prezrieť resp. stiahnuť na nasledujúcom odkaze: ZAPISNICA Podpísané originály zápisnice a uznesení sú k nahliadnutiu u členov Výboru RR.

 

Aktuálny zoznam členov RR sa už nachádza v záložke menu Rodičovská rada
Schválené výšky rodičovských príspevkov 
v záložke menu Rodičovské príspevky