zasadanie rodičovskej rady k pripravovaným akciám

05.05.2010 17:00

Zídení členovia rodičovskej rady sa zaoberazili organizačným zabezpečením majálesu, ktorý sa uskutočí po akadémii ku dňu matiek a bernoláckej olympiády. Zhromaždili sa posledné nápady, zosumarizoval sa podrobný program a rozdelili sa úlohy.