zasadanie rodičovskej rady

27.01.2010 16:30

Uskutočnilo sa v priestoroch JM centra a diskutovalo najmä o nasledovných témach:

  • stav účtu rodičovského spoločenstva ku koncu roka 2009,
  • informácia o možnostiach získania finančných prostriedkov z fondov EÚ - operačného programu regionálneho rozvija na investičné úpravy školy a areálu (je nutná finančná spoluúčasť školy),
  • návrh konania rodičovských združení vo februári 2009,
  • výber tém, o ktorých majú triedni dôverníci informovať ostatných rodičov na rodičovských schôdzach.
  • plánované akcie v druhom polroku,
  • vytvorenie predbežných pracovných skupín pre zabezpečenie jednotlivých pripravovaných akcií.