Napokon sa pripravených osem súťažných miest nenaplnilo, ale dvaja súťažiaci aj tak zviedli na karnevale veľký súboj! Kto vyhrá? Divoký disco tanec alebo kúzelnícka šikovnosť? Tak znela otázka. Kto teda vyhral v SMS-kovom hlasovaní prítomných? Tesným pomerom hlasov napokon zvíťazila Barborka Luhová z 2.B s tanečnou kreáciou Hannah nad kúzelníkom Jurkom Frkáňom (tiež z 2.B)
 
A takého podmienky mala súťaž:

 Podmienky súťaže 

Uskutoční sa v rámci školského rodinného karnevalu 18.2.2012. Je určená pre žiakov prvého stupňa. Súťažiť môže so svojim vystúpením jednodlivec, dvojica, trojica alebo aj väčšia skupina (do 10 žiakov) - z časových dôvodov však môže vystupovať iba prvých osem prihlásených vystúpení. Preto ak chcete vaše dieťa/deti prihlásiť, príliš neotáľajte. Prihlášky aj odhlášky sú v zozname záložky Kniha návštev, preto si naskôr tam skontrolujte počet prihlásených (mínus počet odhlásených), či sa ešte môžete prihlásiť. Tí čo budú prihlásení nad stanovený počet budú síce náhradníci a budú vystupovať ak sa niekto odhlási - ale moc by som to nedoporučoval, aby dieťa nebolo sklamané, ak si niečo pripraví  a napokon nebude vystupovať. Skôr sledujte, či sa priebežne niekto neodhlásil, čím sa jedno miesto uvoľní a až potom ho/ich prihláste. Dĺžka vystúpenia by mala byť maximálne 1 minútu. Môže ho tvoriť napr. spev, tanec, pantomíma, gymnastika, hra na hudobný nástoj, scénka alebo čokoľvek vhodné. Napr. vystúpenie sa môže týkať postavy-masky, za ktorú je dieťa na karnevale. Keďže vstúpenie bude na karnevale, bolo by dobré, keby bolo aj zábavné či vtipné. Prosím pomôžte svojim deťom s prípravou čísla, aby zaujalo prítomných, veď oni budú rozhodovať o  víťazovi - SMS-kovým hlasovaním. Víťazov čaká sladká odmena.

Prípadné pomôcky k vystúpeniu si vystupujúci zabezpečia sami. Ak je k vystúpeniu potrebná aj hudba, doneste ju na karneval na CD alebo na USB-kľúči vo formáte mp3 a odovzdajte už pred začiatkom karnevalu disdžokejovi.

 

Ako sa teda prihlásiť do súťaže

Prihlásiť sa treba VOPRED, a to IBA na tejto stránke Rodičovského spoločenstva - využijeme na to záložku Kniha návštev, kde môžete aj inokedy vpisovať rôzne podnety, nápady, pripomienky týkajúce sa RS.  Je tam naspodu formulár s hlavičkou Pridať nový príspevok a kolónky Meno, Titulok a Príspevok, ktoré treba vypísať takto:

Meno: krátky, výstižný názov vystúpenia, ktorý si sami vymyslíte a mal by ho vystihovať (bude sa používať aj pri prezentovaní a vyhodnocovaní) - napr. TAJFÚN v prípade divokého tanca :-)

Titulok : BERNOLÁČKA MÁ TALENT - prihlásenie

Príspevok: text by mal obsahovať tieto údaje:

- meno alebo mená žiakov (v prípade viacčlenného vystupujúceho), aj s uvedením triedy resp. tried

- nejakú funkčnú a používanú kontaktnú e-mailovú adresu prihlasujúceho rodiča pre prípad potreby organizátora  (zasielanie kontrolných mailov, najmä je nevyhnutná v prípade predčasného odhlásenia) 

- podrobnejší popis vystúpenia (nepovinne, ale doporučujeme napísať aspoň kategóriu vystúpenia)

Prihláška NIE JE záväzná. Takže pre prihlásenie kliknite SEM - Kniha návštev

Samozrejme nezabudnite po vyplnení položiek a ich skontrolovaní kliknúť na tlačidlo Odoslať. Ak prebehlo odoslanie úspešne, vaše údaje sa zobrazia navrchu zoznamu príspevkov. V inom prípade prihlásenie zopakujte. Ak sa Vám nedarí prihlásiť (nevidíte svoju prihlášku v zozname) napíšte mi o tom správu na vladoffff@gmail.com. Toto poradie v zozname zároveň určuje poradie prihlásených (prvých 8 odspodu v zozname bude vystupovať)

 

Poznámky:

- V prípade prihlasovania viacčlenného vystúpenia sa prihlasuje samozrejme iba raz - a to rodičom jedného zo žiakov vystupujúcej skupiny (podľa dohody) - preto je potrebné zadávať aj mená všetkých vystupujúcich, aby sa predišlo mylnému viacnásobnému prihláseniu toho istého vystúpenia.

- Ak zo skupiny niekto priebežne odstúpi, ale zvyšok skupiny bude vystupovať - nie je nutné to nahlasovať vopred (stačí na karnevale).

- Ak sa chce odhlásiť jednotlivec alebo celá skupina, teba znova vyplniť formulár v Kniha návštev, kde do kolónky Meno napíšete ten istý názov ako pri prihlásení a do kolonky Titulok napíšte BERNOLÁČKA MÁ TALENT - odhlásenie (kolónku Príspevok už nevyplňujte). Dôvody odhlásenia netreba uvádzať. V prípade odhlásenia vám bude zaslaná e-mailová správa na e-mailovú adresu napísanú pri prihlásení, na ktorú treba odpovedať a v tej odpovedi potvrdiť odhlásenie (je to ochrana proti zlomyseľnému odhláseniu niekým iným). Až potom prebehne odhlásenie. Odhlásenie nie je nutné, ale umožníte tým prihlásiť sa niekomu ďalšiemu.

- K odhlasovaniu: ak nie ste si úplne istý, že za jednotlivec alebo všetci žiaci v určitom vystúpení sa karnevalu naozaj nezúčastní(nezúčastnia), radšej ho(ich) neodhlasujte.

- Ak niečomu nerozumiente, zadajte otázku tiež do Knihy návštev.  Podľa Vašej otázky sa pokúsime spresniť informácie .

 

No a takýto plagát lákal na túto súťaž žiakov pri vchode do budovy prvého stupňa a na nástenke ŠKD: