1.stupeň

Výsledky Bernoláckej olympiády 2013 (1.stupeň)

1.miesto - 3.B

2.miesto - 4.A

3.miesto - 2.B

 

Od štvrtka 23.mája 2013 plnili žiaci predolympijské úlohy - hľadanie písmenie a skladanie z nich mien škriatkov, zbieranie obalov z kondervajíčok, zbieranie a kreslenie obrázkov kvetov, výber škriatka a farby, voľba kapitána a mena družstva, vytvorenie vlajky a tabuľke družstva, vymyslenie pokriku. Informácie sa zverejňovali  nielen na náslenke v škole aj na špeciálnej internetovej stránke pre tohtoročnú Bernolácku olympiádu pre 1.stupeň www.skriatkovo.szm.sk