Bernolácka olympiáda 2013 (pozrite si upútavku)

 

P R O G R A M

 

PIATOK 31. mája 2013

II. STUPEŇ od 11.00 hod do 14.00 hod

Zápasy jednotlivých tried vo veľkých hrách podľa hracieho plánu (okrem finále a boja o tretie miesto).

***********************************************************************************************

SOBOTA 1. júna 2013

8:30 - 8:45  Prezentácia - asfaltové ihrisko pri hlavnom vchode pred školou

8:45 - 9:00    Presun družstiev (tried) na futbalové ihrisko

9:00    Oficiálny začiatok

I. STUPEŇ od 9.30 hod do 11.30 hod - súťaže na stanovištiach

II. STUPEŇ od 9.30 hod do 11.00 hod - športové zápolenie a súťaže

11:00 -13:00    Exibičné zápasy – futbal, florbal

13:00-13:30    Vyhodnotenie, obed a ukončenie BO

***********************************************************************************************