Bernolácka olympiáda na 2. stupni

............. ako to vidím ja

Tretí ročník Bernoláckej olympiády sa nakoniec roztiahol do troch dní. Pôvodný plán rozdelenia na dva dni, kedy prvý deň mali prebehnúť kvalifikácie hlavných športov a v druhom dni všetky malé športy so semifinálovými a finálovými zápoleniami v hlavných športoch,  nám zmenilo počasie. Tento rok sme olympiádu na druhom stupni nezvládli organizačne natoľko, ako po iné roky. Napriek tomu celkový dojem z Bernoláckej olympiády z môjho pohľadu vôbec nebol horší ako po iné roky. Zaslúžili sa o to hlavne učitelia a riaditeľ školy, ktorí  sa v oveľa väčšej miere zapojili do celého diania BO.

Osobitne by som chcel vyzdvihnúť angažovanie sa pána riaditeľa, ktorého bolo cítiť na každom kroku. Či už ako rozhodcu, organizátora, ale aj ako rodiča, ktorý sa zapojil do futbalového zápasu ako hráč. Samozrejme bez nenapodobiteľného a pohotového moderovania celej olympiády učiteľom Milanom Chochulom by  olympiáda nemala taký lesk a spád, ako tomu je po všetky ročníky BO.  Už druhý rok nám pri organizácií BO pomáhajú ako vedúci družstiev, brankári, či rozhodcovia bývalí žiaci ZŠ s MŠ  A. Bernoláka, za čo im patrí veľká vďaka. No a keď spomínam všetkých, ktorí tento rok zatraktívnili Bernolácku olympiádu, nemôžem zabudnúť na Martinských hokejistov na čele s Lukášom Matejkom, ktorí svojim priateľským správaním a športovým umením zase o kúsok zdvihli latku tohto nášho podujatia.

Vždy ľutujem, že si olympiádu nemôžem pozrieť ako nestranný divák a jej priebeh vidím iba z jednej strany.  Zozbieram fotky a videá a snažím sa vstrebať tú atmosféru „z druhej strany“ aspoň pomocou médií.  Potom sa už len čudujem, aké všelijaké hry rodičia na čele s manželmi Fapšovcami povymýšľali pre naše menšie deti.

Na záver  ešte napíšem jeden môj postreh. Bernolácka olympiáda už nie je iba akciou rodičovského spoločenstva ako tomu bolo v nultom ročníku. Bez triednych učiteľov, pracovníkov JM Centra, učiteľov, zamestnancov jedálne a školy by toto podujatie nemalo šancu existovať.

Spísané 5.6.2012 v Martine, Peter Valach

 PS: Občerstvenie školskej jedálne pána Jedináka nikdy nemalo chybu. Ďakujeme !!!

 

 

 

 

Výsledky:

 

BERNOLÁCKA OLYMPIÁDA pre druhý stupeň

Tento rok bude BO rozdelená do dvoch dní. Prvý deň -piatok 1.6. - prebehnú všetky kolá veľkých hier až po semifinále, vrátane konečných umiestnení od piateho miesta po posledné. Medzi veľké hry patrí futbal, prehadzovaná a stolný tenis. Súťažiť sa bude podľa časového rozpisu, ktorý obdrží každá trieda.

Táto olympiáda sa nebude líšiť len svojím rozložením do dvoch dní. Do triednych družstiev budú zapojení aj žiaci z Poľska, ktorí sú u nás v týchto dňoch na výmennom pobyte v rámci projektu "Západní Slovania". 

Druhý deň - v sobotu 2.6. - sa po oficiálnom začiatku Bernoláckej olympiády rozbehnú súťaže malých hier, ktoré už poznáte - hod šípkami, streľba florbalovou hokejkou do brány, kop do brány a hod basketbalovou loptou do koša. Zároveň bude prebiehať semifinále a finále veľkých hier. Tieto súťaže by sa mali skončiť do jedenástej hodiny. Konečných víťazov Trojboja sa dozvieme až pri vyhodnotení.

A potom sa už môžeme tešiť na exhibičné zápasy pri príležitosti otvorenia ihriska.  Budú to florbal (reps. hokej), futbal a prehadzovaná. Súťažiť budú zmiešané družstvá rodičov, učiteľov, súčasných aj bývalých žiakov školy. Prídu medzi nás aj hokejisti MHC Martin, ktorí zohrajú priateľský zápas s Výberom školy.

Vyhodnotenie Bernoláckej olympiády a odovzdanie cien bude po ukončení všetkých súťaží.

 

Na čo sa môžete tešiť?

 

1.       Na skvelé ceny: Ceny pre 2.stupeň.pdf

2.       Na hokejistov - Hokejisti MHC Mountfield Martin.pdf

3.       Na voľný piatok ;-)

4.       A samozrejme aj na tradičný guláš.

Ten diplom môžete získať aj vy ;-)