Medailové umiestnenia jednotlivých disciplín Bernoláckej olympiády 2009

Futbal          

Ø  1.miesto                8.B

Ø    2.miesto                8.A

Ø    3.miesto                6.AB

 

Prehadzovaná           

Ø  1.miesto                8.B

Ø  2.miesto                8.A

Ø  3.miesto                7.A

 

Stolný  tenis

Ø  1.miesto                8.B

Ø  2.miesto                8.A

Ø  3.miesto                6.A

 

Hod šípkami              

Ø  1.miesto                8.B

Ø  2.miesto                7.B

Ø  3.miesto                6.A

 

Hod basketbalovou loptou do koša     

Ø  1.miesto                6.A

Ø  2.miesto                7.B

Ø  3.miesto                8.A

 

Streľba loptičky hokejkou do prázdnej brány                

Ø  1.miesto                8.B

Ø  2.miesto                5.B

Ø  3.miesto                5.A

 

Streľba futbalovou loptou do prázdnej brány                

Ø  1.miesto                6.A

Ø  2.miesto                6.B

Ø  2.miesto                8.A

 

Celú Bernolácku olympiádu 2009 vyhrala minuloročná 8.B, druhá skončila 6.A a tretia 8.A

 

  Bernolácka olympiáda - Trojboj
Trieda Futbal Prehadz Ping Pong Streľba
FUTBAL
Streľba
HOKEJ
Hod basket Hod šípky SPOLU PORADIE KONEČNÉ PORADIE
8A 2 2 2 2 6 3 7 6 3     3
8B 1 1 1 5 1 4 1 3 1     1
7A 4 3 4 5 8 6 6 11 6     6
7B 5 4 5 8 4 2 2 8 4     4
6A 3 nezúčast 3 1 7 1 3 5 2     2
6B 3 5 5 2 5 5 4 9 5     5
5A 6 7 5 7 3 8 5 13 8     8
5B 7 6 5 4 2 6 8 11 6     7