Zasadanie rodičovskej rady

05.05.2010 17:00

na ktorom sa dohodnú konkrétne otázky zabezpečenia pripravovaných akcií. Rodičovská rada vyzýva aj ostatných rodičov, ktorí majú chuť a záujem sa organizačne resp. aj inak podieľať na príprave týchto akcií, aby sa takisto zúčastnili tohoto zasadnutia.