zasadanie rodičovskej rady

27.01.2010 16:30

v priestoroch JM centra sa diskutovalo najmä o nasledovných témach:

  • diskutovalo o nasledovných otázkach:stav účtu rodičovského spoločenstva ku koncu roka 2009
  • informácia o možnostiach získania finančných prostriedkov z fondu EÚ - operačného programu regionálneho rozvija na investičné úpravy školy a areálu
  • návrh konania rodičovských združení vo februári 2009
  • plánované akcie v druhom polroku
  • vytvorenie predbežných pracovných skupín pre zabezpečenie jednotlivých pripravovaných akcií.