Webové stránky školskej jedálne

21.10.2015 10:42

Webová stránka jedálne: www.sjtomasikova1.sk/

 

Webová stránka pre nahlasovanie a odhlasovanie jedál: jedalen.ikelp.sk/