Stravné lístky a šeky na mesiac apríl 2012

28.03.2012 11:24

Oznam pre žiakov školy , ktorí sa stravujú v školskej jedálni.

Stravné lístky a šeky na mesiac apríl sa budú rozdávať 29. 3. doobeda v triedach , alebo aj pri obede v školskej jedálni, 29.3. a 30.3.2012.

Platby za stravné a odhlášky sú zohľadnené do 28 . 3. 2012 vrátane.

Číslo účtu jedálne je : 0352317976 / 0900 V.S. je každému pridelený ten istý na celé obdobie , kým bude žiakom školy.
Prosím dodržiavajte V.S. nakoľko sa platby potom zle párujú a môže dôjsť k nedorozumeniam.

Prihlásiť a odhlásiť žiaka priebežne počas mesiaca je možné telefonicky, sms ,osobne
Mobil prevádzky školskej jedálne: 0905 606043 , 0940 600471- p. Petríková
Tel.linka - kuchyňa: 4270284

email: sj.mito@marticonet.sk