!!! POZOR - ZMENA! Dôležité upozornenie pre rodičov!

26.09.2010 14:46

Šeky a stravné lístky sa budú vydávať od 30.8 ráno od 7.15 do 15.30 v školskej jedálni len na základe odovzdania prihlášky. Aby sme Vám to uľahčili a nemuseli ste chodiť dvakrát do ŠJ, môžete si prihlášku stiahnuť aj tu: prihláška na stravovanie.doc (16,5 kB),  doma vyplniť a doniesť ju vyplnenú do jedálne. Vedúca prevezme prihlášku, pridelí č. variabilného symbolu a vydá šek, prípadne aj stravné lístky na september.
Uvedené sa netýka deti v MŠ. Tie sú na stravu prihlásené automaticky prihlasením v MŠ.
Podľa nových pokynov Ministerstva školstva je potrebné odovzdať školskej jedálni prihlášku. Treba ju vyplniť a odovzdať vedúcej školskej jedálne,