Oznámenie k platbám za stravné za mesiac október 2010

26.09.2010 19:00

Všetky platby budú zohľadnené do  26.9.2010 vrátane, ktoré prišli na náš účet.

Číslo nášho účtu je: 0352317976/0900

Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci.

Pripadné odhlášky (dochádzka na obed za september) budú zrealizované a započítané do 27.9.2010 ostatné odhlášky budú započítane v nasledujúcom mesiaci. 

Pri každej platbe nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať. Po celé obdobie školského roka je v.s. rovnaký.

Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom.Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.

 

Za každú platbu si uplatňujeme manipulačný poplatok 20 Centov = 0,20 Eur

Uvedenú sumu poplatku je potrebné pripočítať k predpisu platby.

To znamená predpísaná platba ............ + 0,20 Eur.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Platby stravného na mesiac október pre zamestnancov školy budú vyvesené v zborovni a u tajomníčky školy od 1.10.2010 a bude zohľadnená dochádzka a platby , ktoré prídu na účet do 30.10.2010 vrátane.

 

 

Prípadné nedorozumenia v platbách a odhláškach prosím riešiť

na tel. 0908 349546 p. Petríková - v pondelok stredu a piatok

pripadne emailom kedykoľvek.

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie.