Oznámenie k platbám za stravné január 2011

31.01.2011 22:01

 Oznámenie k platbám za stravné pre deti základnej školy.

 

 

Žiaci , ktorí sú prihlásení v školskej jedálni stravné lístky dostanú v jedálni spolu s platbou na príslušný mesiac .

Tento mesiac február zloženky budú žiaci dostávať neskôr, nakoľko dochádza k úprave ceny stravného lístka a všetky platby za január treba zaevidovať v pôvodných starých cenách vykonať uzávierku mesiaca, aby odhlášky za január boli započítané a až tak sa môže vytlačiť nový predpis na február.

 

V predpise na február budú započítané odhlášky za celý január a zohľadnený je aj odber jedál vo všetkých predošlých mesiacov a platby za stravné, ktoré ste doposiaľ uhradili. ( Preplatky aj nedoplatky za predošlé obdobie).

Na zloženkách bude V zostave je predpis stravného na mesiac február už v upravených cenách.

K platbám už nie je nutné prirátať žiadnu sumu, všetky poplatky

sú zahrnuté v cene stravného .

 

Všetky platby sú zohľadnené do  31.1.2011 vrátane, ktoré prišli na náš účet.

 

Číslo nášho účtu je: 0352317976 / 0900

 

Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci.

 

Na zloženke má žiak uvedený variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať. Po celé obdobie je v.s. rovnaký.

 

Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom.

Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.

 

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prevádzka školskej jedálne

Tel: 043 /42 70 284

mob. 0905 2435 08

mob. vedúca 0905 6060 43

email: jedinak@naex.sk