Bernolácka olympiáda 2010

05.06.2010 09:00

Podobne ako vlani, aj tento rok sa uskutoční Bernolácka olympiáda. Je to zápolenie najmä kolektívov-tried, nie iba jednotlivcov. Program bude znovu členený na aktivity zvlášť pre prvý stupeň (súťaže a hry na stanovištiach) a zvlášť pre druhý stupeň (športové súťaže). Oproti vlanajšiemu roku dôjde aj k mnohým zmenám či vylepšeniam na základe vlaňajších skúseností. To má byť ale prekvapenie pre všetkých ... takže pssst. Opäť sa ale potešíme aktívnej účasti rodičov, najmä u žiakov prvého stupňa, ktorá môže priniesť aj väčšie šance pre triedu na celkový úspech. Akcia sa uskutoční za každého počasia (pripravuje sa "suchý" aj "mokrý" variant). O všetkom potrebnom budete priebežne informovaní aj na tejto stránke.