Audit v školskej jedálni

18.03.2011 08:32

V priebehu januára sa v našej školskej jedálni uskutočnil "Audit prevádzky".

 

Výsledky auditu dávam k dispozícii - v súbore formátu pdf (pre Acrobat Reader): Audit Skolskej jedálne.pdf (549,6 kB)

 

Zároveň ďakujem všetkým zainteresovaným, ( p. riaditeľovi ZŠ, pracovníkom školskej jedálne, pracovníkom stav.firiem, sponzorom školy), ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom podieľali (na väčších opravách elektrickej inštalácie, výmene strešnej krytiny na budove školskej jedálne,) na tom aby prevádzka školskej jedálne slúžila deťom školy, zamestnancom školy a osobám, ktoré sa u nás stravujú.

Verím,  že  dobrý kredit našej školskej jedálne si udržíme naďalej.

 

    Tomáš Jedinák

    zriaďovateľ školskej jedálne

    pri ZŠ s MŠ  A. Bernoláka

    Tomášikova 1, 036 01  Martin