Oznámenie k platbám za mesiac december 2010

28.11.2010 21:28

Všetky platby budú zohľadnené do  25.11. 2010 vrátane, ktoré prišli na náš účet.

Číslo nášho účtu je: 0352317976/0900

 

Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci.

 

Prípadné odhlášky (dochádzka na obed za október) budú zrealizované a započítané do 26.11.2010

Platobné výmery (šeky )a lístky na obed budú vydávané od 29.11.2010 v jedálni

deťom počas obeda. Družinárom dáme šeky p. vychovávateľke.

Pri každej platbe nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať.

Po celé obdobie školského roka je v.s. rovnaký.

Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom.

Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.

 

Za každú platbu si uplatňujeme manipulačný poplatok 20 Centov = 0,20 Eur

Uvedenú sumu poplatku je potrebné pripočítať k predpisu platby.

 

To znamená predpísaná platba ............ + 0,20 Eur.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Platby stravného na mesiac november pre zamestnancov školy budú vyvesené v zborovni a u tajomníčky školy od 2.12.2010 a bude zohľadnená dochádzka a platby , ktoré prídu na účet do 30.11.2010 vrátane.

 

 

Prípadné nedorozumenia v platbách a odhláškach prosím riešiť

na tel. 0908 349546 p. Petríková - v pondelok stredu a piatok do 15 hod.

pripadne emailom kedykoľvek.

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Prevádzka školskej jedálne

 

Tel. 043 4270 284

Mobil: 0905 60 60 43

Mobil: 0905 243 508

Email: jedinak@naex.sk

tjedinak@marticonet.sk