oznámenie k platbám - marec 2011

27.02.2011 00:00

Oznámenie k platbám za stravné

za mesiac marec 2011

 

Všetky platby budú zohľadnené do  25.2.2011 vrátane, ktoré prišli na náš účet.

Číslo nášho účtu je: 0352317976/0900

 

Platby, ktoré prišli na účet po tomto dni budú zohľadnené v nasledujúcom mesiaci.

 

Pripadné odhlášky (dochádzka na obed za február) budú zrealizované a započítané do 25.2.2011 ostatné prípadné odhlášky( 28.2.2011) budú započítane v nasledujúcom mesiaci.

Celodenný poplatok za stravné je 1,78 €ur.

Poldenný poplatok desiata +obed je 1,42 €ur.

V mesiaci marec je 23 pracovných dní.

 

Pri každej platbe nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol platby, ktorý je potrebné vždy pri úhrade uvádzať. Po celé obdobie školského roka je v.s. rovnaký.

Platbu môžete realizovať akýmkoľvek dostupným a Vám vyhovujúcim spôsobom.

Ideálny spôsob platby je bankovým prevodom alebo internet- bankingovým prevodom.

 

Od roku 2011 nie je potrebné uhrádzať manipulačný poplatok.

Je zahrnutý vo výške platby.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

Prípadné nedorozumenia v platbách a odhláškach prosím riešiť

na tel. 0908 349546 p. Petríková - v pondelok stredu a piatok

pripadne emailom kedykoľvek.

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Prevádzka školskej jedálne

 

Tel. 043 4270 284

Mobil: 0905 60 60 43

Mobil: 0905 243 508

Email: sj.mito@marticonet.sk

jedinak@naex.sk

tjedinak@marticonet.sk